REPETITIONSSCHEMA HÖST 2019 OCH VÅR 2020

Aktuella repetitions-och konserttider för nya säsongen 2019 - 2020.

Konsert 29 september 2019 "ROSSINI & SIBELIUS"
Ryttargårdskyrkan

  stråkrep
  stråkrep
  tuttirep
  tuttirep
  tuttirep
  roddning
  genrep
  konsert

  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Ryttargårdskyrkan
  Ryttargårdskyrkan
  Ryttargårdskyrkan
  Ryttargårdskyrkan

    2.  9
    9.  9
  16.  9
  23.  9
  26.  9
  29.  9
  29.  9
  29.  9

  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.14.00 - 15.00
  kl.15.00 - 17.00
  Konsert kl.18.00
Konsert 24 November 2019 "HAPPY DAYS"
Crusellhallen

  stråkrep
  stråkrep
  tuttirep
  tuttirep
  tuttirep
  roddning
  genrep
  konsert

  Östgötamusiken
  Orkestersalen*
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Orkestersalen*
  Crusellhallen
  Crusellhallen
  Crusellhallen

  21.10
    4.11
  11.11
  18.11
  23.11
  24.11
  24.11
  24.11

  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.15 - 21.30
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.10.00 - 13.00
  kl.09.30 - 10.45
  kl.11.00 - 14.00
  Konsert kl.16.00
Konsert 31 december 2019 "NYÅRSKONSERT!"
Crusellhallen

  stråkrep
  stråkrep
  tuttirep
  tuttirep
  genrep
  konsert

  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Crusellhallen
  Crusellhallen
  Crusellhallen

    9.12
  28.12
  29.12
  30.12
  31.12
  31.12

  kl.19.00 - 21.15
  kl.10.00 - 13.00
  kl.10.00 - 13.00
  kl.18.00 - 21.15
  kl.12.00 - 14.00
  Konsert kl.15.00
Konsert 22 mars 2020 "MAHLER & MÄSSINGSKLANG"
Crusellhallen

  stråkrep
  stråkrep
  tuttirep
  tuttirep
  tuttirep
  tuttirep
  roddning
  genrep
  konsert

  Orkestersalen*
  Östgötamusiken
  Orkestersalen*
  Orkestersalen*
  Östgötamusiken
  Orkestersalen
  Crusellhallen
  Crusellhallen
  Crusellhallen

  10.  2
  24.  2
    1.  3
    9.  3
  16.  3
  21.  3
  22.  3
  22.  3
  22.  3

  kl.19.15 - 21.30
  kl.19.00 - 21.15
  kl.10.00 - 15.00(!)
  kl.19.15 - 21.30
  INSTÄLLD!
  INSTÄLLD!
  INSTÄLLD!
  INSTÄLLD!
  Konsert FLYTTAD!!
Konsert 17 maj 2020 "LISZT,GRIEG & BENJAMINSSON"
Ryttargårdskyrkan

  stråkrep
  stråkrep
  tuttirep
  tuttirep
  roddning
  tuttirep
  genrep
  konsert(Med reservation för ändringar!)

*)    Östgötagatan 17

**)  C-huset,universitetsområdet
       norra infarten

( ! )) TVÅ PASS:
10.00 - 12.00 ;
13.00 - 15.00.

  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Ryttargårdskyrkan
  Ryttargårdskyrkan
  Ryttargårdskyrkan
  Ryttargårdskyrkan

  23.  3
  30.  3
    4.  5
  11.  5
  16.  5
  16.  5
  17.  5
  17.  5
Till toppen

  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  INSTÄLLD !
  INSTÄLLD !
  INSTÄLLD !
  INSTÄLLD !
  INSTÄLLD !
  INSTÄLLD !


Sponsorer:Vill du stödja?Kontakta oss >   |      Biljetter:013-1900000


©Linköpings symfoniorkester   |  E-post :  info@liso.nu

Copyright © ToBeandSe 2014