REPETITIONSSCHEMA HÖST 2017 OCH VÅR 2018

Konsert 8 Oktober 2017 "MOZARTFEST"
Ryttargårdskyrkan

  stråkrep
  stråkrep
  tuttirep
  tuttirep
  tuttirep
  genrep
  konsert

  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Ryttargårdskyrkan
  Ryttargårdskyrkan

    4.  9
  18.  9
    2.10
    6.10
    7.10
    8.10
    8.10

  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.10.00 - 13.00
  kl.15.00 - 17.00
  Konsert kl.18.00
Konsert 19 November 2017 "BRAHMS REQUIEM"
Ryttargårdskyrkan

  stråkrep
  stråkrep
  extra stråkrep !
  tuttirep
  tuttirep
  tuttirep
  genrep
  konsert

  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Orkestersalen *)
  Ryttargårdskyrkan
  Ryttargårdskyrkan
  Ryttargårdskyrkan

  16.10
  23.10
    6.11
  13.11
  17.11 OBS!
  18.11 OBS!
  19.11
  19.11

  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.10.00 - 13.00
  kl.15.00 - 17.00
  Konsert kl.18.00
Konsert 31 december 2017 "NYÅRSKONSERT!"
Crusellhallen

  stråkrep
  stråkrep
  tuttirep
  tuttirep
  genrep
  konsert

  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Crusellhallen
  Crusellhallen
  Crusellhallen

  11.12
  28.12
  29.12
  30.12
  31.12
  31.12

  kl.19.00 - 21.15
  kl.18.00 - 21.15
  kl.18.00 - 21.15
  kl.10.00 - 14.00
  kl.12.00 - 14.00
  Konsert kl.15.00
Konsert 18 februari 2018 "STAFFAN SCHEJA MÖTER LISO"
Crusellhallen

  stråkrep
  stråkrep
  tuttirep
  tuttirep
  tuttirep
  genrep
  konsert

  Östgötamusiken
  VIP-salen **)
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Crusellhallen
  Crusellhallen

  22.  1
  29.  1 OBS!
    5.  2
  12.  2
  17.  2
  18.  2
  18.  2

  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.10.00 - 13.00
  kl.15.00 - 17.00
  Konsert kl.18.00
Konsert 29 april 2018 "SYMFONIC FUSION"
Crusellhallen

  stråkrep
  stråkrep
  tuttirep
  tuttirep
  tuttirep
  genrep
  konsert(Med reservation för ändringar!)

*)   Östgötagatan 17

**) Östgötagatan 15

  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Orkestersalen *)
  Crusellhallen
  Crusellhallen

  19.  3
  26.  3
  23.  4
  27.  4 OBS!
  28.  4 OBS!
  29.  4
  29.  4
Till toppen

  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.10.00 - 13.00
  kl.15.00 - 17.00
  Konsert kl.18.00


Sponsorer:Vill du stödja?Kontakta oss >   |      Biljetter:013-1900000


©Linköpings symfoniorkester   |  E-post :  info@liso.nu

Copyright © ToBeandSe 2014